Jak uniknąć korozji po zmiękczeniu wody.

07/08/16

Uniknąć korozji

Przystosowanie wody umieszczanej w instalacjach grzewczych i uniknięcie korozji jest niezwykle ważne i wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników. Poniższy tekst przybliża specyfikę tego zagadnienia.

Brak uzdatniania wody może skutkować rozmaitymi problemami:

  • przechodzeniem niektórych związków ze stanu płynnego w stały, czyli osadzanie tzw. kamienia kotłowego,
  • korozją wymiennika,
  • zaszlamieniem instalacji, prowadzącym do zakłóceń w przepływach,
  • spadkiem wydajności kotła,
  • pękaniem elementów instalacji.

 

Należy zdawać sobie sprawę, że woda nigdy nie jest czystym związkiem tlenu i wodoru. Jest to chemiczna mieszanina bardzo różnych związków: azotanów, kwaśnych węglanów, siarczynów, chlorków. O twardości wody decyduje zawartość wapnia i magnezu, które wchodzą w reakcje z innymi pierwiastkami. Dlatego proces zmiękczania wody polega na eliminowaniu ich ze składu wody.

1 2

Związkiem, który umożliwia ten proces jest chlorek sodu, dostarczany w tabletkach. Nie zastępuje on jednak wymienionych pierwiastków na stałe. Zmiękczenie wody powoduje aktywizację resztek kwasowych soli, z których usunięto wapń i magnez. Zaktywizowana woda atakuje metalowe elementy instalacji, pobierając z nich brakujące jony metali.

3456

O ilości wolnych reszt związków kwasowych decyduje poziom zmiękczenia wody. Im mocniej zadziałał ten proces, tym aktywniejsza staje się po nim woda. Różne metale posiadają różny współczynnik odporności na korozję. Aluminium jest na nią niemal odporne przy pH 8, a stal przy pH 12. Różne materiały mają rozmaite wady i zalety, alukrzem łatwo koroduje, ale lepiej znosi tego skutki, za to stal dłużej opiera się korozji, ale jej skutki są w jej przypadku dotkliwsze.

7

8

Produkty

 

 

sentinel-x100

Żeby nie zastępować jednego problemu drugim, najlepiej jest skorzystać ze specjalnie stworzonego do tego środka chemicznego. Inhibitor X100 zapobiega korozji i osadzaniu się kamienia. Buforuje on pH do poziomu 8-8,5. Preparat ten nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne, ale przerywa te, które zachodzą w jego obecności. Jego nadmiar nie szkodzi instalacji, nie zużywa się i nadaje się do stosowania we wszystkich typach instalacji.

 

 

 

 

3

 

Zastosowanie inhibitora X100 musi być poprzedzone dokładnym wyczyszczeniem instalacji.

Do instalacji młodszych niż pół roku należy stosować Sentinel X300

 

 

 

 

 

4

 

Do instalacji powyżej półrocznych Sentinel X400

 

 

 

 

 

 

 

 

sentinel-x800

 

A wyczyszczenie starszej, mocno zabrudzonej instalacji wymaga zastosowania Sentinela X800 JETFLO.