System filtrujący Eliminator – Technologia Quadra-Cyclone®

09/05/16

Przedstawiamy system filtrujący Eliminator. Jest to nowinka techniczna zaprezentowana na targach ISH w 2013 roku. Jego zadanie polega na usuwaniu z wody wszelkich zanieczyszczeń: magnetycznych, niemagnetycznych, zawiesin, szlamu. Quadra-System dysponuje nowoczesną technologią, dzięki której osiąga dalece wyższą wydajność od innych filtrów. Testy wykazały, że Eliminator zwiększa poziom zatrzymywania drobin niemagnetycznych średnio o 38%, a magnetycznych o 14,6%.

Eliminator – zasada działania

Technologia Quadra-Cyklone działa wykorzystując 4 cyklony wirnikowe i 4 magnesy. Cyklony powodują automatyczny proces przyśpieszenia przepływu wody w filtrze, czego skutkiem jest odwirowanie z niej wszelkich zanieczyszczeń. Współpraca 4 cyklonów zwiększa siły odśrodkowej bardziej, niż jeden wielki cyklon. Na zakończenie procesu oczyszczona woda przepływa w górę przez centrum cyklonu, zaś drobinki zanieczyszczeń opadają do osadnika.

W osadniku zamontowane są 4 magnesy, które wychwytują cząstki magnetyczne, by nie dostały się ponownie do wody już oczyszczonej. Systemy z jednym magnesem mają tę wadę, że pokryte osadem przestają działać. 4 magnesy Eliminatora nawet pokryte drobinkami zanieczyszczeń wytwarzają między sobą pole magnetyczne, które dalej ściąga cząstki magnetyczne.

Sentinel Eliminator ulotka-1

Układ 4 cylindrów umożliwia dalszy przepływ wody nawet wtedy, gdy osadnik jest zapełniony. Podwójna uszczelka ciśnieniowa w osadniku i dodatkowa w ścianie bocznej zapewniają większą solidność i odporność na wycieki. Wszystkie elementy Eliminatora były testowane. Ponadto z testów wynika również, że zamontowanie Eliminatora jest dużo prostsze i szybsze niż innych produktów. Montaż nie wymaga też żadnego dodatkowego sprzętu. Także jego czyszczenie jest rzeczą banalną: można go opróżnić przez zawór spustowy lub przez zdjęcie pokrywy osadnika i wypłukanie.

Więcej informacji na stronie www.logos-instalacje.pl