Sotin K40 – czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

20/03/17

Skuteczny środek do usuwania złogów kamienia kotłowego, szlamu i produktów korozji z instalacji c.o. to podstawa wydajnej pracy. Sotin K40 dokonuje tego w trakcie pracy instalacji.

Sotin K40

Przed zastosowaniem środka należy instalację solidnie przepłukać czystą wodą. Następnie preparat czyszczący należy wtłoczyć do środka w proporcji 1,5 litra na 200l zładu.

Należy otworzyć wszystkie zawory, by zapobiec zablokowaniu instalacji. Czas trwania operacji to maksymalnie 8 dni przy temperaturze nieprzekraczającej 60 °C.

Po zakończeniu czyszczenia instalację należy ponownie przepłukać, dopóki woda po płukaniu nie osiągnie pH 7-7,5. Instalacje podłogowe płukać partiami. Po wypłukaniu dodać Sotin K20 dla zabezpieczenia instalacji.

UWAGA: Stosowanie Sotin K40 w starych instalacjach może doprowadzić do przecieku.

Środki ostrożności:

Środek wywołuje poważne podrażnienia oczu oraz może wywołać na skórze reakcję alergiczną. Należy trzymać z dala od dzieci, a po kontakcie niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

sotin k40