Pompa ciepła

18/12/17

Poniżej prezentujemy prosty schemat, który przedstawia jak działa pompa ciepła. Pompa ciepła to elektryczne urządzenie, które przekazuje ciepło z dolnego do górnego źródła. Górne źródło to najczęściej ogrzewana woda (czasem powietrze) krążąca w instalacji c.o. Koszt pracy pompy ciepła jest znacznie niższy niż koszt paliwa opałowego. Jest to również rozwiązanie bardziej ekologiczne.

Schemat

pompa ciepła

1. skraplacz 2. zawór dławiący 3. parownik 4. sprężarka. źródło: wikipedia.org

Co przedstawia powyższy schemat: do sprężarki dostaje się chłodny gaz z niskim ciśnieniem, który podlega tam sprężaniu. Wzrost ciśnienia powoduje również wzrost energii i temperatury tego gazu, który trafia następnie do skraplacza, pełniącego funkcję wymiennika ciepła. Gaz zostaje skroplony, a jego ciepło przekazane czynnikowi znajdującemu się po drugiej stronie wymiennika (woda w instalacji). Następnie ciecz o niskiej temperaturze trafia do zaworu dławiącego, który obniża jej ciśnienie. W kolejnym etapie substancja trafia do parownika, gdzie zostaje doprowadzona do wrzenia w wyniku poboru ciepła z czynnika znajdującego się po drugiej stronie wymiennika (parownika).

Pompa ciepła: źródła

Jak wspominaliśmy, górne źródło to najczęściej woda w instalacji. Dolnym źródłem może być natomiast:

  • powietrze atmosferyczne nadmuchiwane na wymiennik przy pomocy wentylatora,
  • wymiennik ciepła w postaci rury zakopanej 1,5m wgłąb ziemi, w której krąży niezamarzająca ciecz,
  • wymiennik ciepła wpuszczony w odwiert o głębokości 50-100m,
  • rurowy wymiennik z dna stawu lub rzeki,
  • woda z podziemnego ujęcia, która po odebraniu od niej ciepła zostaje spuszczona do studni zrzutowej,
  • woda z rzeki lub zbiornika.