Ochrona C.O. przed zamarzaniem sentinel x500

08/04/16

Czy jest sposób na to, aby nie spuszczać na zimę wody z instalacji w domkach rekreacyjnych? Oto Sentinel x500

sentinel-x500Możemy zastosować preparat, który zabezpieczy system przed przemarzaniem do -15 stopni. Aby uzyskać ten efekt musimy uzyskać stężenie 35 %. Mniejsze, np 30 % ochroni płyn przed zamarznięciem już tylko do temperatury -11 stopni.

Wymagany procent stężenia preparatu Sentinel X500 zależy od spodziewanej skutecznej temperatury przemarzania

Wymagany procent stężenia preparatu Sentinel zależy od spodziewanej skutecznej temperatury przemarzania

Sentinel x500

Pamiętać musimy, że po napełnieniu instalacji preparatem Sentinel X500 niezbędne jest sprawdzenie czy koncentracja inhibitora jest wystarczająca. Należy wykorzystać do tego zestaw testowy Sentinel.
Preparat ten dodatkowo chroni instalację przed osadzaniem się kamienia, korozją oraz wydzielaniem gazów. Stosować go możemy we wszystkich rodzajach instalacji, nawet tych z elementami aluminiowymi.

Sentinel X200

sentinel-x200W przypadku bardzo twardej wody należy dodatkowo zastosować Sentinel X200 w stężeniu 1 %. Wprowadzić go możemy do systemu w dowolnym miejscu. Jest to łtwy w użyciu, niekwaśny, niepowodujący korozji preparat. Redukuje natężenie problemów związanych z hałasem w kotłach i instalacji c.o. Pomaga przywrócić właściwą efektywność kotła.

 

 

Preparaty te można kupić w chmiadomowa.com,