Kamień w kotle

22/12/17

Kamień kotłowy to mieszanina minerałów: węglanu wapnia, węglanu magnezu, wodorotlenku magnezu, siarczanu(VI) wapnia, odwodnionego kwasu krzemowego oraz tlenków żelaza. Powstaje w wyniku podgrzewania wody. Kamień w kotle oznacza obniżenie wydajności oraz ryzyko wystąpienia awarii.

Twardość wody

Określenie stopnia twardości wody wskazuje zawartość w niej składników, które tworzą kamień kotłowy.
Najważniejszymi są sole wapnia i magnezu. Do określenia ilości soli i wapnia w wodzie służy skala twardości wody. Najczęściej stosujemy niemiecką skalę
10 stopni twardości = 10 mg CaO/dm3 H2O

0-4 – woda bardzo miękka
4-8 – woda miękka
8-20 – woda twarda
powyżej 20 – bardzo twarda

Wodorowęglany wapnia i magnezu powodują tzw. twardość przemijającą. Siarczany oraz chlorki wapnia i magnezu powodują twardość stałą. Ogólna twardość wody jest sumą twardości przemijającej i trwałej.

Jak sole dostają się do wody?

Woda zawiera dwutlenek węgla. W wyniku kontaktu dwutlenku węgla z glebą i skałami trudno rozpuszczalne wapienie i magnezyty przekształcają się w dobrze rozpuszczalne w wodzie wodorowęglany wapnia i magnezu. Reakcję tę nazywamy wietrzeniem chemicznym wapieni.

Kamień w kotle

W czasie ogrzewania wody w instalacji wytrąca się kamień kotłowy.
Jest on mieszaniną różnych substancji, w których obok węglanu wapnia występuje węglan magnezu, wodorotlenek magnezu, siarczan(VI) wapnia, odwodniony kwas krzemowy (tzw. krzemionka) oraz tlenki żelaza. W zależności od tego, który rodzaj związku występuje w przeważającej ilości wyróżnia się następujące jego odmiany: kamień węglanowy, kamień siarczanowy, kamień krzemianowy.

Kamień kotłowy powoduje straty paliwa wskutek złego przewodnictwa cieplnego. Jeden milimetr osadu zmniejsza wydajność układu o 5%.

Kamień w kotle, osadzający się nierównomiernie na rurach, powoduje zmiany naprężeń i może spowodować pęknięcie rury, może też doprowadzić do uszkodzenia kotła.

Jedną z metod zmniejszania ilości kamienia w wodzie jest jej demineralizacja.

Osadzanie kamienia w kotłach może prowadzić do jego głośnej pracy oraz mniejszej wydajności. 0,1 mm warstwa osadu zmniejsza sprawność kotła o 5 %. Złogi kamienia mogą prowadzić do awarii kotła, a odrywające się kawałki to zaparcia pomp lub blokady zaworów.Co powoduje tworzenie i osadzanie się kamienia?

Woda zawiera rozpuszczalne wodorowęglany wapnia i magnezu. Pod wpływem temperatury rozpadają się one i zmieniają w węglany. Węglany są nierozpuszczalne i tworzą osad, nazywany kamieniem.
Czynnikiem mającym nadrzędny wpływ na ilość utworzonego kamienia jest twardość wody. Im twardsza, tym więcej kamienia będzie się osadzać.
Nie bez znaczenia jest też odczyn pH. Im wyższe pH, czyli im woda jest bardziej zasadowa, tym większa będzie skłonność do osadzania się kamienia. Kamień w kotle wytrąca się pod wpływem podwyższonej temperatury. Im wyższa, tym więcej się go utworzy.

Do likwidowania złogów kamienia kotłowego proponujemy preparat SOTIN 212.

212-odkamieniacz-koncentrat osadzaniePreparat ten występuje w postaci koncentratu. Służy do oczyszczania strony wodnej w kotłach, wymiennikach, podgrzewaczach objętościowych i przepływowych oraz całych instalacji centralnego ogrzewania. Pisaliśmy o nim w artykule „ 212 ODKAMIENIACZ – KONCENTRAT

Usuwanie kamienia kotłowego to czynność,  o której warto pamiętać, ponieważ już jeden milimetr osady zmniejsza wydajność ogrzewania o 5% ze względu na złe przewodnictwo cieplne. Ponadto kamień powoduje zmiany naprężeń w rurach, co może prowadzić do ich pęknięcia. Rozwiązania problemu są różne. Jednym z nich jest zastosowanie koncentratu SOTIN 212.usuwanie kamienia kotłowego