Doradztwo

Chemia


Co zrobić ze zładem, po czyszczeniu. Czy można go wylać do kanalizacji, czy trzeba specjalnie utylizować?

To zależy jakich produktów użyjemy do czyszczenia. Produkty Sotin są biodegradowlane i możemy zład wylać do kanalizacji.

Przepisy, normy


Czy aby sprostać wymaganiom dyrektywy ErP należy wymieniać starsze kotły na kondensacyjne?

Nie, pamiętać jednak należy o konieczności systematycznego ich serwisowania, do powinniśmy namawiać klientów. Bardziej złożony problem mamy w blokach mieszkalnych, ponieważ urządzenie bez kondensacji i urządzenie kondensacyjne nie mogą być zainstalowane razem do jednego, zbiorczego przewodu kominowego

Porady techniczne


dział w budowie