Demineralizacja wody w instalacjach c.o.

17/08/16

Demineralizacja to usunięcie (z wody) wszystkich pierwiastków, czyli zmiana składu chemicznego. Może być wykonana częściowo lub zupełnie. Idea tego procesu jest taka, by rury wypełniała chemicznie czysta woda o współczynniku pH=7, która jest nieaktywna chemicznie, nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji i nie powoduje osadzania się kamienia. W praktyce wygląda to inaczej.

20

Zdemineralizowana woda bardzo szybko zakwasza się dwutlenkiem węgla, w wyniku czego traci swe idealne właściwości. Zachodzi remineralizacja. Powstaje kwas węglowy.

18

W wyniku tego procesu w wodzie powstają jony kwasu węglowego, a wolne reszty kwasowe atakują metalowe elementy instalacji – zachodzi korozja.

17

16

Skuteczność demineralizacji w praktyce ograniczana jest przez szereg czynników. Przede wszystkim, oczyszczenie wody do poziomu idealnego wymaga znacznych nakładów, przez co w branży instalatorskiej raczej nie stosuje się tak dokładnych procesów. Należy również pamiętać, że proces zakwaszania chemicznie czystej wody jest samoistny i nieuchronny, chociażby z powodu zachodzącej dyfuzji.

Dodatkowo, przy płukaniu nowej instalacji, wewnątrz niej pozostaje ok. 10-20% wody wodociągowej, która zaburza czystość wody zdemineralizowanej. To samo dzieje się przy każdym dopuszczeniu wody wodociągowej do instalacji