Demineralizacja wody w instalacjach c.o.

Demineralizacja to usunięcie (z wody) wszystkich pierwiastków, czyli zmiana składu chemicznego. Może być wykonana częściowo lub zupełnie. Idea tego procesu jest taka, by rury wypełniała chemicznie czysta woda o współczynniku pH=7, która jest nieaktywna chemicznie, nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji i nie powoduje osadzania się kamienia. W praktyce wygląda to inaczej. więcej

Problemy z wodą w instalacji.

Woda, która znajduje się w instalacji c.o., nie jest chemicznie czysta, ponieważ zawiera sole mineralne, które osadzają się w postaci kamienia. Poziom tzw. „twardości” wody zależy od zawartości pierwiastków z grupy berylowców, głównie wapnia i magnezu.
Wszystkie pierwiastki znajdujące się w wodzie występują w niej w postaci rozpuszczonych soli. Znajdziemy tam związki siarki (siarczany), chloru (chlorki), azotu (azotany) oraz węgla (węglany). Kwaśne węglany pod wpływem temperatury bardzo łatwo przekształcają się w kamień kotłowy.

więcej