Problemy z wodą w instalacji.

06/05/16

Woda, która znajduje się w instalacji c.o., nie jest chemicznie czysta, ponieważ zawiera sole mineralne, które osadzają się w postaci kamienia. Poziom tzw. „twardości” wody zależy od zawartości pierwiastków z grupy berylowców, głównie wapnia i magnezu.
Wszystkie pierwiastki znajdujące się w wodzie występują w niej w postaci rozpuszczonych soli. Znajdziemy tam związki siarki (siarczany), chloru (chlorki), azotu (azotany) oraz węgla (węglany). Kwaśne węglany pod wpływem temperatury bardzo łatwo przekształcają się w kamień kotłowy.

Osady w instalacji

Ilość soli wpływa również na potencjał korozyjny wody. Im większe ich stężenie, tym intensywniej wymiennik ciepła oraz metalowe elementy instalacji będą atakowane przez ten destrukcyjny proces.
Szczególnie podatne na korozję są fragmenty zawierające aluminium, miedź i mosiądz. Może to prowadzić do pęknięć, wycieków i ogólnych uszkodzeń wrażliwych elementów instalacji.

Przeciwdziałanie osadzaniu się kamienia polega na zmiękczaniu wody. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ taka woda prowadzi do wzmożenia procesów korozji. Również stosowanie wody demineralizowanej nie rozwiązuje problemu, ponieważ jest ona bardzo podatna na zakwaszanie przez rozpuszczanie w niej dwutlenku węgla.
Rozwiązaniem może być stosowanie inhibitora Sentinel X100. Preparat blokuje powstawanie korozji oraz wytwarzanie się kamienia kotłowego w instalacjach, w których nie stosowano zmiękczania wody. Można go stosować z wodą o dowolnym poziomie twardości.
sentinel-x100